Voorzitter: Ger Janssen
Secretaris: Wim Badenhop
Penningmeester: Marion Horbach
Stichting stuurgroep Landgraaf
De stichting stelt zich tot doel de promotie van Vastelaovend in Landgraaf Dit gebeurd op een aantal manieren, Landgraaf kent heel veel Vastelaovend verenigingen van de Koetsche grüskes tot de Prinse-Road op d’r Sjeet. Door met elkaar af te stemmen waneer welke vereniging wat organiseert, zorgt men ervoor dat de verenigingen elkaar niet in de weg zitten. Op deze manier komen elkaars evenementen niet in gedrang. Iedereen kan dus een evenement organiseren zonder dat erbij de officiële carnaval vereniging een keuze moet worden gemaakt, meestal gaat dit goed, soms overlappen evenementen elkaar, maar het streven is natuurlijk dat dit niet gebeurd. De stuurgroep is ook de schakel tussen de gemeente en de beoogde hooglistigheid die de (stad) Landgraaf zal vertegenwoordigen in hoedanigheid als prins prinses of paar, in vele gevallen gaat het om de stadsprins van Landgraaf. De meeste carnavals verenigingen zijn nog steeds een mannen bolwerk. Echter landgraaf is ook de uitzondering op de regel, en riep als eerste in Limburg een Stadsprinses uit, dit gebeurt nu nog steeds. De stuurgroep brengt ieder jaar een poster uit om op deze manier Landgraaf en de nog steeds bestande kernen met elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaat er steeds meer het begrip de Landgraafse Vastelaovend. Tevens verzorgt de stuurgroep jaarlijks de sleutel overdracht samen met de gemeente Landgraaf Ieder jaar reikt de stichting de landgraaf bok uit voor een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt de Landgraafse Vastelaovend in in de brede zin van het woord, het kan op muziekaal gebied zijn, iemand die diverse verenigingen ondersteund of een lid die een vereniging op de kaart heeft gezet. Kortom iemand die er altijd al voor de Landgraafse Vastelaovend heeft ingezet, of buiten de gemeente grenzen.
Stacks Image 15

Contact gegevens:

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.

Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroep@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.