D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein heeft dit jaar een unieke jubilaris

EEN BIJZONDER JUBILEUM VOOR ERE-LID JO DRIESSEN

D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein heeft dit jaar een unieke jubilaris in haar midden. Een unieke mens in velerlei opzicht. Jo Driessen, 4×11 jaar lid van deze illustere vereniging. Een jubileum wat zeker niet alledaags is.

Als de naam Jo Driesen, geboren 13 april 1929 te Tegelen, ter sprake komt denken de meesten meteen aan een aimabele man die grote verdiensten op zijn naam heeft staan voor de Schaesbergse carnaval, en later met eenzelfde inzet en energie voor de opwaardering van de carnaval als cultureel erfgoed.  Echter was en is Jo actief op vele terreinen binnen Schaesberg. Dit nog steeds op een zeer respectabele leeftijd van inmiddels 89 jaar.

Het begon voor het carnaval destijds tijdens de toen welbekende revue “Schaesberg waggelt” in de Sporthal Banenberg waar hij door Jo Loney en Winand Smeets gevraagd werd om lid te worden van d’r SVV. Na hier heel kort over nagedacht te hebben stemde hij toe. Immers, als sinds 1958 was hij nauw betrokken bij het carnaval te Venlo en Venray. Als oprichter/ begeleider bijvoorbeeld van het jeugdcarnaval te Venray. Dat was natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. 

Vanaf 1972 in Schaesberg wonend, heeft Jo heel veel gedaan voor zijn eigen Schaesbergse vereniging en die van de andere gemeenten. Binnen zijn eigen vereniging heeft hij diverse functies gehad,

Bestuurslid van 1 mei 1975 tot 11 november 1993 onder andere secretaris, President-Voorzitter. Die laatste functie was een dubbelfunctie die op zeker moment werd opgedeeld in een tweetal aparte functies. Vanaf dat moment vervulde Jo de functie van President. Dit heeft hij gedaan van 1 december 1977 tot 11 november 1986.Intussen is hij Erelid sinds 1 december 1992.

Zijn sociale betrokkenheid bij het wel en wee van de samenleving in Schaesberg komt tot uiting in zijn vele activiteiten waaraan hij deelnam, of zelfs de initiator was. Een opsomming, zonder volledig te kunnen zijn. 

Bij de gemeentelijke herindeling was hij van mening dat er samenwerking moest komen tussen de verschillende traditierijke verengingen in de dan ontstane gemeente Landgraaf. Zijn motto: “alleen maar succes in samenwerking” Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stuurgroep als overkoepelend orgaan samen met Chris Kölgens als secretaris en Jan Boessen als penningmeester, Jo zelf als voorzitter.

In 1982 werd zo de 1e Stadsprins van Landgraaf geproclameerd als Bert I Eykenboom. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige Stuurgroep. Voor zijn vele verdiensten voor het carnaval in de ruimste zin van het woord ontving hij de Landgraafbok, een orde die vanuit de gemeente uitgereikt wordt aan mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt hebben op carnavalsgebied.

Een belangrijk moment voor de SVV brak aan toen er voor het eerst weer een jeugdprins geproclameerd kon worden. Als drijvende kracht achter de oprichting van het Comité Sjeeter Kingercarnaval, samen met de toenmalige prins Henrie I Lenoire is het sindsdien mogelijk geweest om op carnavals Zondag een jeugdmiddag te organiseren waar de nieuwbakken jeugdprins centraal staat.

Vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid werd Jo in 1997 genomineerd voor de Cultuurprijs individueel. Uit het Juryrapport citerend: het zeer brede veld van de werkzaamheden t.b.v. de cultuur is van doorslaggevende betekenis. Al sinds het bestaan van Landgraaf valt Jo op door zijn grote inzet voor samenwerking bevorderende en kernen overschrijdende activiteiten op het culturele vlak. Bij veel activiteiten was hij de bindende factor bij de diverse organisaties.

Ook was hij altijd mederichting bepalend en daarbij altijd uitvoerende onder andere aan de culturele integratie van gehandicapte medeburgers. Voor al zijn inzet, motivatie en daarbij zelf de handen uit de mouwen stekend, ontving hij de Koninklijke Onderscheiding. Naast dit alles was en is zijn betrokkenheid bij de opgroeiende jeugd onvermoeibaar.

Jo als leraar verbonden aan de toenmalige LTS, het huidige Brandenberg College, zette zich voortdurend in om de jeugd zelf vertrouwen te leren en vooral het sociaal en tolerant met elkaar omgaan. Vele generaties jongens hebben van hem les gehad op een bijzonder fijne manier die iedereen de ruimte gaf om zich te kunnen ontwikkelen. Ook hier zijn motto: niet iedereen is of kan hetzelfde, maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Vanaf het begin als leraar handvaardigheid aan deze school verbonden wordt hij uiteindelijk adjunct-directeur.

Als vrijwilliger verrichtte hij veel werk bij onder andere het Buurtwerk Mainstreet, de Stichting Welzijn Landgraaf, de dekenale financiële commissie en natuurlijk Schaesbergse Vasteloavends Verein. Voor zijn vele activiteiten voor de kerk, als lector, collectant, leider van het Gregoriaans koor de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici (Voor Kerk en Paus) Een grote verdienst van hem is het feit dat dankzij zijn grote inzet, bestond er via het programma Kerkpad van de NCRV, nationale aandacht voor één van de waardevolste cultuurerfgoederen en monumenten van Landgraaf, de Petrus en Pauluskerk.

Een opsomming van de activiteiten waaraan Jo deelnam en/of initieerde zou een aparte bijlage kunnen vullen. Zijn CV is zeer indrukwekkend. Jo Driessen is altijd de man gebleven die hij is, een aimabele, sociaal en bescheiden mens. Wij als d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein zijn bijzonder trots dat wij Jo Driessen in ons midden hebben en spreken daarbij de hoop en het vertrouwen uit dat wij nog lang van zijn kennis, kunde en ervaring gebruik mogen maken en zeer zeker zijn lijfspreuk kunnen uitdragen: Neet te veul moele, mer geweun doon.

Ter ere van zijn vele verdiensten, maar in het bijzonder  voor zijn 4×11 jaar jubileum wordt op 25 november a.s. aan Jo een receptie aangeboden in het Streeperkruis, Streeperstraat 66, 6371 GN in Landgraaf. Aanvang om 14:30 uur.

Jo ook namens Stichting Stuurgroep Landgraaf 
hartelijk gefeliciteerd!