Carnavals Verein de Wespelle

Written by: | Posted on: | Category:

Carnavals Verein de Wespelle Eind 1953 werd het plan opgevat om een passende carnavalsviering in Rimburg te organiseren. Het bestuur van de toenmalige KAJ zette de schouders eronder en dat het resultaat. Een grote steun in de organisatie van de eerste zitting en veel goede raad kregen ze van dhr. A. Mennis sr. Hij was ook de eerste president van de vereniging. Na een goede start droeg hij na een jaar het presidentschap over aan zijn zoon Aloys, die deze functie 40 jaar zou blijven vervullen. De volgende president werd Jo Beismann die de functie twee seizoenen op zich nam. Jo werd opgevolgd door Sjef Konings die tot het eind van het afgelopen seizoen het presidentschap heeft vervuld. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering werd André Dadziak gekozen tot president. Momenteel telt de vereniging een dertigtal leden en kan men met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Bestuur: Voorzitter Fer Weijers Secretaris Geoffrey Jongen Penningmeester Frans Paardekoper Informatie: info@wespelle.nl

PHP took 0.024 seconds to execute.
Posts Folder: ../posts
Images Folder: ../image-uploads
PHP Version: 7.4.33
Alloy v3.1.6
Post ID: carnavals-verein-de-wespelle-
Category ID: Aangesloten verenigingen en organisaties
Landgraaf heeft vele carnavals verenigingen niet alle daarvan zijn aangesloten bij de stichting stuurgroep landgraaf de verenigingen die wel zijn aangesloten zijn officieel verenigingen die veelal een prins of prinses proclameren.
Dit is de verzamelplaats voor al deze verenigingen.
Stacks Image 15
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroepai@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.