Landgraaf heeft vele carnavals verenigingen niet alle daarvan zijn aangesloten bij de stichting stuurgroep landgraaf de verenigingen die wel zijn aangesloten zijn officieel verenigingen die veelal een prins of prinses proclameren.
Dit is de verzamelplaats voor al deze verenigingen.
Category: Aangesloten verenigingen en organisaties

Written by: | Posted on: | Category:

CV de Hootkuulle C.V. "De Hootkuulle" werd spontaan opgericht in 1982. Een groep jongeren van de harmonie hield tijdens de carnaval van dat jaar een kroegentocht. Tijdens deze kroegentocht zakte iemand van deze groep in een enthousiaste bui door een stoel. Met de houten stoelpoot in de hand, (inne hootkuul), werd spontaan "Hootkuulle ...

Written by: | Posted on: | Category:

Koetsche Gruskes Ze zijn beroemd, ze zijn berucht in ieder geval kent iedereen ze: "De Koetsche Grüskes uit de Groenstraat." Onverbrekelijk verbonden aan de vasteloavunds verein “De Geete” en het Auw Wieverbal van de Groenstraat. Al ruim 60 jaar trekken ze elk jaar op de donderdag voor carnaval met hun koets door de oostelijke mijnstreek. ...

Written by: | Posted on: | Category:

Prinse-Road Schaesberg Wie 't allemoal is begonne. 44 joar Prinse Road Schaesberg. Dat is nit nieks. Ontsjtaange in ing tied wie Carnaval in Schaesberg ing sjtormechtige tied durchmakde. Precies op d'r 11e van d'r 11e in 1969 woar 't ee feit. D'r Jo II Storms woeët op d'r 4e jannewari 1969 geproclameerd. Op deëzelfde oavend maket heë kennis mit ee ...

Written by: | Posted on: | Category:

Carnavals Verein de Wespelle Eind 1953 werd het plan opgevat om een passende carnavalsviering in Rimburg te organiseren. Het bestuur van de toenmalige KAJ zette de schouders eronder en dat het resultaat. Een grote steun in de organisatie van de eerste zitting en veel goede raad kregen ze van dhr. A. Mennis sr. Hij was ook de eerste president van ...

Written by: | Posted on: | Category:

Vasteloavends Verein de Geete Een Geet werd geboren.Op 1 januari 1938 oprichtingsdatum van vasteloavendsverein "De Geete" Het begin: Dit ligt bij de zangverenigingSt.Rochus, deze vereniging hielden traditiegetrouw zaterdagvoor de Carnaval een familieavond.Op deze avond traden o.a. Nbl Lutgens samen met zijn broers op met zangnummers. In ...

Written by: | Posted on: | Category:

Vasteloavundsverein De Parkstad Böck Opgericht in 2002 is een nog relatief jonge en enthousiaste vereniging. De vereniging heeft haar residentie in MFC An d'r Put gelegen aan de Pastoor Scheepersstraat, hier organiseert zij ook haar activiteiten. De vereniging heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd en onderhoud contacten met vele verenigingen ...

Written by: | Posted on: | Category:

Carnavals Verein de Spinneköpkes In 1956 organiseerde de Katholieke Vrouwenbeweging voor de eerste keer een carnavalsavond. Die avond was er toch één man in hun midden. Hij presenteerde het programma. Paula Franssen vond dat ze dat zelf ook kon. In 1957 stond ze dan ook als Presidente van CV de Spinneköpkes op de buhne Omstreeks 1974 gingen de Spinneköpkes ...

Posted on: | Category:

D'r Schaesbergse Vasteloavends Verein Werd opgericht op 28 januari 1968 en kwam tot stand uit een fusie van de in 1945 opgerichte carnavalsvereniging 'De Grienlächer', de in 1948 opgerichte vereniging 'D'r Sjeet' en de in 1957 opgerichte vereniging 'Kakert Alaaf'. Zoals de Nederlandse Staatscourant van 29 januari 1975 vermeldt, stelt deze vereniging ...

Written by: | Posted on: | Category:

Carnaval verenigt vaak historie van een plaats met specifieke tradities. Zo is de oorsprong van de huidige carnavalsvereniging de Sjweëgelsöpper terug te voeren naar 1948. Toen werd CV De Schans opgericht. In 1950 trok de eerste optocht. Die mocht niet over Nieuwenhaags gebied trekken omdat daar CV de Sjweëgelsöpper actief was. Een eerste fusiepoging ...

Written by: | Posted on: | Category:

Is een dames carnavals vereniging uit Landgraaf. De naam is een samenvoegsel van de eerste letters van de Landgraafse kerkdorpen: Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg,maar staat tevenssymbolisch voor 'het gewichtvan de dames' in de carnavalstijd. Een aantal zeer enthousiaste carnavalisten hadden in 1988 het idee, een leuke vereniging op te ...

Written by: | Posted on: | Category:

Werd opgericht op 19 september 2003. Zij is ontstaan door een samenwerkingvan de bestaande Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg in 2002 trok voor de allereerste keer de Landgraafoptocht door de straten van Landgraaf. De organisatie was in handen van het samen-werkingsverband van de Optochtcomités van Nieuwenhagen en Schaesberg. Dit gebeurde ...

Stacks Image 15
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroepai@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.