Category: Nieuw

Written by: | Toegevoegd op: | Categorie:

Omschrijving De onderscheiding is een brons sculptuur (de Landgraafbok) van beeldend kunstenaar Wim Steins die jaarlijks door het gemeentebestuur wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon die zich voor het carnavalsgebeuren op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd en verdienstelijk gemaakt. De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf (de Stuurgroep) doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. In de Landgraafbok wordt de naam van de drager en het jaar van uitreiking gegraveerd.

Doel Het doel van de uitreiking is het uitspreken van een bijzondere waardering in de vorm van een gemeentelijke onderscheiding aan een persoon die zich langdurig verdienstelijk heeft gemaakt op carnavalistisch gebied ten gunste van de Landgraafse gemeenschap.

Profiel De kandidaatstelling dient ten alle tijde een in leven zijnde persoon te betreffen. Mocht een kandidaat (na besluitvorming) overlijden, dan vervalt de kandidatuur. De kandidaat dient een ...

Written by: | Toegevoegd op: | Categorie:

1989 Chris Kölgens V.V. De Geete

1990 Jo Driessen d’r Schaesbergse Vasteloavends Verrein †

1992 Hein Cornips d’r Schaesbergse Vasteloavends Verrein †

1993 Nol Lutgens V.V. De Geete †

1994 Herman Heynen CV- Ieëre Road De Sjweëgelsöppers †

1995 Alois Mennis CV De Wespelle †

1996 Paula Franssen CV De Spinneköpkes †

1997 Lei Willems CV D'r Sjtee Uul †

1998 Jo Storms Prinse-Road Schaesberg

1999 Greetje Huisman CV UNS-kes †

2000 Ger Heijnen CV-Ieëre Road De Sjweëgelsöppers

2001 Andries Quaedvlieg VV De Geete †

2002 Ton Pagen Voorm. SVV president SVV, lid Optochcomité

2003 Kees Notenboom Overkoepelend Orgaan U-O-W

2004 Jo Quaedflieg CV-Ieëre Road De Sjweëgelsöppers

2005 Hub Arets Penningmeester Optochcomité

2006 Jan Weijers Voorzitter Perpluucomité secr. Prinse-Road Schaesberg †

2007 Jef Honings CV de Geete

2008 Jan de Jonge d’r Schaesbergse Vasteloavends

2009 ...

Written by: | Toegevoegd op: | Categorie:

Omschrijving: De onderscheiding is een bronssculptuur van beeldend kunstenaar Wim Steins die jaarlijks door het gemeentebestuur wordt uitgereikt aan een inwoner uit Landgraaf die zich voor het carnavals-gebeuren op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd en verdienstelijkgemaakt. De Stuurgroep van Landgraafse Carnavalsorganisaties doet hiertoe jaarlijks een gemotiveerde voordracht aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuurgaat indien gewenst c.q noodzakelijk de antecedenten na van de voordracht alvorens deze definitief wordt toegekend. In de Landgraafbok wordt de naam van de drager en het jaar van uitreiking gegraveerd.

1.Doel De gemeenschapszin tussen de bevolking van de Landgraafse kernen bevorderen door het jaarlijkstoekennen van een 'brede' ge-meentelijke onderscheidingaan een inwoner (m/v) van Landgraaf die zich op carnavalistisch gebied voor de Landgraafse gemeenschap (of een deel daarvan) verdienstelijk heeft gemaakt.

2.De Stichting Stuurgroep Carnavalsorganisaties ...

Written by: | Toegevoegd op: | Categorie:

Leef caranavalisten va Lankgraaf en umstreeke. Der carnavalssjlager va Lankgraaf is vanaovend op Facebook live gegange. Der joarlikse Vastelaovendsposter va Lankgraaf ken da natuurlik nit achterblieve. Veurige week hant vier uch al inne teaser loate zie. Vanoavend presenteren veur uch ut resultaat. Der kunstenaer va dit joar is os eege dochter ut Isabeau Huntjens. Der poster stelt der Cupido veur, want dit jaor vilt Valentijnsdaag op der zondig mit de carnaval. Der Cupido hat natuurlik zieng leefdespiele in der koker veur al die luuj die carnaval viere. Die waede hej durch geraakt. Der Cupido hat normaal gesproake witte veere, mar speciaal veur vastelaovend zint die noe natuurlik roed-geel-greun. Umdat ut och ee bizonger joar is, hat der Cupido gemint och een mondkapje te motte draage, wie veur allemoal motte doe, mar dah waal mit ee verbonge hatz, ut thema van der Lankgraafse vasteloavend van dit joar. Wie gikker joar probere vier mit behulp van de Plus en de Jumbo supermarkten van ...

Welkom op de website van stichting stuurgroep Landgraaf

De stichting stelt zich tot doel de promotie van Vastelaovend in Landgraaf
Dit gebeurd op een aantal manieren, landgraaf kent heel veel Vastelaovend verenigingen van de koetsche grüskes tot de Prinse-Road op d’r Sjeet.
Door met elkaar af te stemmen waneer welke vereniging wat organiseert, zorgt men ervoor dat de verenigingen elkaar niet in de weg zitten.
Op deze manier komen elkaars evenementen niet in gedrang.
Iedereen kan dus een evenement organiseren zonder dat erbij de officiële carnaval vereniging een keuze moet worden gemaakt, meestal gaat dit goed, soms overlappen evenementen elkaar, maar het streven is natuurlijk dat dit niet gebeurd.

De stuurgroep is ook de schakel tussen de gemeente en de beoogde hooglistigheid die de (stad) Landgraaf zal vertegenwoordigen in hoedanigheid als prins prinses of paar.

De stuurgroep brengt ieder jaar een poster uit om op deze manier Landgraaf en de nog steeds bestande kernen met elkaar te verbinden.
Op deze manier ontstaat er steeds meer het begrip de Landgraafse Vastelaovend.

Ieder jaar reikt de stichting de landgraaf bok uit voor een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt de Landgraafse Vastelaovend in in de brede zin van het woord het kan op muziekaal gebied zijn, iemand die diverse verenigingen ondersteund of een lid die een vereniging op de kaart heeft gezet.
Kortom iemand die er altijd al voor de Landgraafse Vastelaovend heeft ingezet.

Aanvraag formulier Landgraaf Bok

Categorieën
Recent
Stacks Image 15
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Stichting stuurgroep carnavalsorganisaties Landgraaf neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretariaatstuurgroepai@gmail.com


Stichtingstuurgroep Landgraaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.